Inizjamed Blue White@0.5x
Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Category: <span>Artikli</span>

Inizjamed / Ulysses’ Shelter / Lit Link 2022

Claudia Gauci u Jean Paul Borg qegħdin f’Zagreb, fil-Kroazja, biex jiltaqgħu ma’ sħabna tal-proġett Ulysses’ Shelter: Literary Residency u tal-Literature Across Frontiers, waqt il-Lit link festival 2022. / Claudia Gauci and Jean Paul Borg are currently in Zagreb, Croatia, for meetings with our colleagues from the Ulysses’ Shelter: Literary Residency project, and from Literature Across Frontiers, during the Lit link festival 2022.

Medinea f’Għawdex u poeżija

Matul ix-xahar ta’ Marzu, Inizjamed ikkollaborat ma’ ARC Research & Consultancy, u nnominat erba’ awturi għar-residenza organizzata minn Medinea, organizzazzjoni li toffri pjattaforma lil mużiċisti EwroMediterranji f’kuntest interkulturali. Matul ir-residenza li nżammet fl-Għarb, l-erba’ awturi ltaqgħu mal-mużiċisti u kitbu poeżija mnebbħa mill-ħsejjes tagħhom. Ix-xogħol tal-erba’ awturi, Keith Borg, Klara Vassallo, Gabriel Lia u Elena Cardona nqara minnhom stess qabel il-kunċert Medinea Session Gozo.

Inizjamed tiffirma konvenzjoni favur il-paċi fil-Mediterran

Inizjamed ingħaqdet mal-familja dejjem tikber ta’ awtoritajiet muniċipali u organizzazzjonijijet mis-soċjetà ċivili f’appoġġ għal konvenzjoni favur il-paċi fil-Mediterran. / Inizjamed joined the growing family of municipal authorities and civil society organisations, in support of a convention for peace in the Mediterranean.

MaltaToday – Teodor Reljić – 18 t’Awwissu 2019

Intervista mal-poetessa Astrid Alben minn Teodor Reljić, fil-kuntest tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta, li dehret fil-gazzetta MaltaToday tal-Ħadd 18 t’Awwissu, 2019. / An interview with poet Astrid Alben by Teodor Reljić, in the context of the Malta Mediterranean Literature festival, as published on the MaltaToday newspaper on Sunday 18 August, 2019.

MaltaToday – Raphael Vassallo – 18 t’Awwissu 2019

Intervista ma’ Jean Paul Borg, l-amministratur ta’ Inizjamed, minn Raphael Vassallo, fil-kuntest tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta, li dehret fil-gazzetta MaltaToday tal-Ħadd 18 t’Awwissu, 2019. / An interview with Jean Paul Borg, Inizjamed administrator, by Raphael Vassallo, in the context of the Malta Mediterranean Literature festival, as published on the MaltaToday newspaper on Sunday 18 August, 2019.

The Sunday Times of Malta – 18 t’Awwissu 2019

Intervista mal-poeta Davide Rondoni, fil-kuntest tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta, li dehret fil-gazzetta The Sunday Times of Malta tal-Ħadd 18 t’Awwissu, 2019. / An interview with poet Davide Rondoni, in the context of the Malta Mediterranean Literature festival, as published on the The Sunday Times of Malta newspaper on Sunday 18 August, 2019.