Inizjamed Blue White@0.5x

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Namur max-Xatt – 8 ta’ Awwissu 2020

Namur max-Xatt – 8 ta’ Awwissu 2020

Kittieba marbuta ma’ Inizjamed ikkontribwew testi romantiċi u senswali għal kunċert imtella’ taħt id-direzzjoni artistika ta’ Toni Attard, bis-sehem tal-attur Ray Calleja, tal-Mezzo Sopran Clare Ghigo, u tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali taħt id-direzzjoni tal-Maestro Michael Laus.

Writers close to Inizjamed have contributed romantic and sensual poetry for a concert held under the artistic direction of Toni Attard, with the participation of actor Ray Calleja, Mezzo Soprano Clare Ghigo, and the Malta Philarmonic Orchestra, conducted by Maestro Michael Laus.

Namur max Xatt