Inizjamed Blue White@0.5x

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
In-Nazzjon – Artikli Varji 2019

In-Nazzjon – Artikli Varji 2019

Artikli dwar il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta, li dehru fil-gazzetta In-Nazzjon matul Lulju u Awwissu, 2019.

18 ta’ Lulju: aqra, niżżel.
23 ta’ Lulju: aqra, niżżel.
13 t’Awwissu: aqra, niżżel.

Several articles on the Malta Mediterranean Literature festival, as published in the In-Nazzjon newspaper in July and August, 2019.

18 July: read, download.
23 July: read, download.
13 August: read, download.