Inizjamed Blue White@0.5x

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Sejħa għal Awturi Emerġenti / Call for Emerging Authors 2023

Sejħa għal Awturi Emerġenti / Call for Emerging Authors 2023

Ulysses Shelter, Co-funded by the European Union

DATA TAL-GĦELUQ: it-18 ta’ Ġunju, 2023

Inizjamed hija parti mill-proġett Ulysses’ Shelter: Building Literary Residencies Network, li huwa t-tielet stadju ta’ proġett kofinanzjat mill-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA) taħt il-programm tal-Ewropa Kreattiva tal-2021-2027. 

Grazzi għal din il-parteċipazzjoni, Inizjamed qed toħroġ din is-sejħa għal awturi emerġenti.

Id-dettalji kollha tas-sejħa jinsabu hawn u mid-dokument t’hawn taħt.


DEADLINE: 18 June, 2023

Inizjamed is part of the Ulysses’ Shelter: Building Literary Residencies Networ, the third stage of a project co-funded by the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) under the Creative Europe programme 2021-2027.

Thanks to this participation, Inizjamed is issuing this call for emerging authors.

All details of the call can be found here and from the document hereunder.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.