Featured

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta 2019

It-tħejjijiet għall-edizzjoni li jmiss mexjin ġmielhom. Dalwaqt nibdew intellgħu iktar informazzjoni fuq il-Festival u l-awturi mistiedna. Intant, dawn huma l-awturi Maltin li se jieħdu sehem fil-Festival: Rena Balzan, Antoine Cassar, Loranne Vella u Elizabeth Grech.

Malta Mediterranean Literature Festival 2019

Preparations for the next edition of the festival are well underway. Soon we will share more details on the Festival itself and on the guest authors. Meanwhile, here are the Maltese authors who will be taking part in the Festival: Rena Balzan, Antoine Cassar, Loranne Vella and Elizabeth Grech.

Featured

Sejħa għal Proposti: Poetry on Film 2019

Poetry on Film. Sejħa għal proposti għal film tal-poeżija biex jintwera waqt il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta 2019.

Il-proġett tal-films tal-poeżija li Inizjamed nieda fl-2014, flimkien mal-Fondazzjoni Valletta 2018, wassal biex s’issa nħadmu tmien films li minn naħa ġeddu l-poeżiji li nebbħuhom, u min-naħa l-oħra wassluhom s’għand udjenzi ġodda.

Issa li għaddiet is-sena 2018, Inizjamed xorta fi ħsiebha li tkompli dan il-proġett, u qed tfittex modi kif tbiddel in-natura tiegħu bil-għan li l-film tal-poeżija jsir ukoll strument ta’ djalogu mal-kulturi li jdawruna.

Minkejja li m’għadx hemm is-sostenn finanzjarju li kien jingħata qabel biex jinħadmu dawn il-films, Inizjamed xorta se talloka €3,000 biex anke din is-sena jinħadem film tal-poeżija biex jintwera waqt il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta 2019.

Għalhekk Inizjamed qed tiftaħ din is-sejħa għal proposti u tistieden lil diretturi u produtturi tal-films, b’interess attiv fil-films qosra tal-poeżija b’mod ġenerali, u fil-poeżija Maltija moderna b’mod partikulari, biex jieħdu sehem.

Il-proposta għal film tista’ titressaq minn individwu jew minn tim. Jekk tkunu qegħdin tapplikaw bħala tim, il-proposta trid titressaq minn rappreżentant individwali, iżda l-applikazzjoni għandha tinkludi l-firem tal-membri kollha kkonfermati tat-tim sad-data tat-tressiq tal-proposta.

Kull applikant jista’ jissottometti proposta waħda biss.

Il-poeżiji għal din is-sena, miktuba minn Joe Friggieri, huma dawn:


NATURA MORTA

Minn ġol-buqar tal-ħġieġ
fuq pjanu miksi trab
fid-dawl għajjien li jidħol mill-persjani
quddiem ritratt antik tal-ġenituri
il-ward midbiel
kultant iwaqqa’ l-weraq.

ALLA MEJJET

Rajt ċorma tfal b’idejhom lejn is-sema
u rajt raġel għajjien jixxotta l-għaraq
u mara xiħa tgedwed litanija

il-bieraħ ġbidt il-korda
u qgħadt nistenna l-leħen
ġej lura jidwi ħdejja

imm’ issa t-tfal għajjew
u saru rġiel u żżewġu
u r-raġel xjieħ u nesa
u l-mara mietet

u llum il-ħoss tal-korda
jaħbat mal-ħajt u jieqaf
bħal qanpiena truxa

u Kristu għadu tiela’
jerfa’ salib ta’ xejn
u Sisifu jgerbeb ġebla …

META NIĠI BIEX NITLAQ

Meta niġi biex nitlaq għal dejjem
irrid li jkun bil-lejl
bl-iwrieżaq jgħannu qalb il-qamħ
u qamar sħiħ fiz-zkuk tal-awrikarja

u rrid xi ħadd jiftaħli t-tieqa beraħ
ħa noħroġ idi w naqta’ fjur ifuħ
u kewkba kbira

u int, Tereża,
xħin tisma’ r-riħ qed jingħi taħt il-bieb
u jdur qalb iċ-ċipress bħal ruħ għajjiena
itla’ bla ħoss u agħlaq il-purtiera.


Importanti li tara dan il-filmat ta’ Dr Immanuel Mifsud, fejn jiddiskuti l-poeżiji infushom, għalfejn ingħażlu, u jagħti spunti li tista’ tiżviluppa fil-proposta tiegħek.

Importanti wkoll li tniżżel u taqra l-linji gwida (ħolqa hawn taħt), li timla l-formola elettronika, u li tibgħat l-informazzjoni mitluba.

Ibgħat l-applikazzjoni sal-23:59 ta’ nhar il-Ħadd 23 ta’ Ġunju 2019.

Formola tal-Applikazzjoni

Għal aktar informazzjoni, ikteb lil film@inizjamed.org.

Segwina fuq Facebook: https://www.facebook.com/inizjamed.

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta 2018

 Juana Adcock (Messiku/l-Ingilterra) | Clare Azzopardi (Malta) | Massimo Barilla (l-Italja) | Aslı Erdoğan (it-Turkija) | Jean-Rémi Gandon (Franza) | Arjan Hut (l-Olanda), Laia López Manrique (Spanja) | Caldon Mercieca (Malta) | Teodor Reljić (Malta) | Philip Sciberras (Malta) | Sjón (l-Iżlanda) | Ali Thareb (l-Iraq).


Il-Ħamis 23 | Il-Ġimgħa 24 | Is-Sibt 25 ta’ Awwissu 2018, il-Forti Manoel, Manoel Island, fit-8.00pm

asli-erdogan-bykk
Aslı Erdoğan (Turkey)

fmlm 2017 żgħirIt-tlettax-il edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta organizzat minn Inizjamed se tittella’ l-Ħamis 23, il-Ġimgħa 24, u s-Sibt 25 ta’ Awwissu, fil-Forti Manoel f’Manoel Island, il-Gżira, fit-8.00pm, bis-sehem ta’ awturi ewlenin minn bosta pajjiżi, fosthom Juana Adcock mill-Messiku u l-Ingilterra, Laia López Manrique minn Spanja, Sjón mill-Iżlanda, Ali Thareb mill-Iraq, u Clare Azzopardi u Philip Sciberras minn Malta.

L-attivitajiet ta’ qabel il-Festival jibdew b’diskussjoni bis-sehem ta’ għadd ta’ awturi l-Ħadd 19 ta’ Awwissu. It-Tlieta 21 ta’ Awwissu se jkun hemm diskussjoni oħra u l-Erbgħa 22 ta’ Awwissu se jkun hemm Palk Ħieles li fih jista’ jaqra jew ikanta kull min jixtieq.

It-13-il edizzjoni ta’ dan il-Festival indipendenti u l-laboratorju tat-traduzzjoni qed jittellgħu minn Inizjamed bl-appoġġ sħiħ tal-Kunsill Malti għall-Arti bħala parti minn ftehim ta’ tliet snin magħruf bħala Cultural Agreement Partnership. Inizjamed tixtieq tirringrazzja lill-Kunsill li qed jagħti l-appoġġ tiegħu lil dan il-festival .

Il-Festival qed jikkollabora wkoll ma’ Literature Across Frontiers, il-Fondazzjoni Valletta 2018, l-Għaqda tal-Malti – Università, u l-Fondazzjoni Manoel Island. Dan il-Festival ingħata rikonoxximent internazzjonali permezz tat-timbru tal-EFFE Europe for Festivals, Festivals for Europe, u dis-sena qed jissieħeb ukoll fil-proġett Ir-Rotta tal-Feniċi tal-Kunsill tal-Ewropa.

Inizjamed minn din is-sena ssieħbet f’HELA (Hub for Excellency in the Literary Arts) – inizjattiva oħra ffinanzjata mill-Kunsill Malti għall-Arti permezz tal-Pjattaforma għall-Industriji Kreattivi. HELA hija fondazzjoni li qed taħdem biex il-letteratura Maltija tiġi rikonoxxuta anke barra minn Malta permezz ta’ ħidma mill-qrib bejn entitajiet lokali u barranin marbuta mal-qasam tal-ktieb.

Hemm aktar tagħrif dwar il-festival fuq il-paġna ta’ Inizjamed u l-attività “Malta Mediterranean Literature Festival 2018” fuq Facebook.

 

 


It-tim tal-Festival

dsc_4126
Il-voluntiera u l-awturi fl-edizzjoni tal-2015

It-tim li jorganizza l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta huwa magħmul minn: Kit Azzopardi, Daniel Bezzina, Claudine Borg, Keith Borg, Jean Paul Borg, Norbert Bugeja, Elena Cardona, Antoine Cassar, Priscilla Cassar, Leanne Ellul (amministratriċi), Claudia Gauci, Elizabeth Grech, Adrian Grima (koordinatur), John Paul Mifsud, Virginia Monteforte, Nadia Mifsud,  Justine Somerville, u Gianluca Spiteri, bl-għajnuna ta’ Alexandra Büchler, Immanuel Mifsud, Walid Nabhan, u Pierre Portelli.

dsc_4143
Il-voluntiera tal-Għaqda tal-Malti – Università fl-edizzjoni tal-2015

Ħajr lill-voluntiera tal-Għaqda tal-Malti – Università tal-għajnuna imprezzabbli tagħhom waqt it-tlitt ijiem tal-Festival.


Malta Mediterranean Literature Festival 2018

Thursday 23 | Friday 24 | Saturday 25 August 2018

Fort Manoel, Manoel Island, Gżira. 8.00pm


Juana Adcock (Mexico/UK)Clare Azzopardi (Malta) | Massimo Barilla (Italy) | Aslı Erdoğan (Turkey)Jean-Rémy Gandon (France) Arjan Hut (Ljouwert, Netherlands)Laia López Manrique (Spain)Caldon Mercieca (Malta) | Teodor Reljić (Malta) | Philip Sciberras (Malta) | Sjón (Iceland) | Ali Thareb (Bābil, Iraq)

fmlm 2017 żgħir

 

inizjamed-3new_kbir

 


Il-Ħamis 23 ta’ Awwissu / Thursday August 23

Caldon Mercieca (Malta) – poeżija

Juana Adcock (Mexico/UK) – poeżija

Pawża / Break

Film tal-poeżija / Poetry Film: “Kafè,” Kenneth Scicluna u Clare Azzopardi, b’introduzzjoni ta’ Noel Tanti. Ikkummissjonat minn Inizjamed u l-Fondazzjoni Valletta 2018

Arjan Hut (Ljouwert, Netherlands) – poeżija u proża

Sjón (Iceland) – poeżija u proża. Intervista minn / Interviewed by Albert Gatt

Mużiċist mistieden: Robert Farrugia; mużiċisti residenti: Effie Azzopardi, Kenneth Sacco, Rafel Grima


Il-Ġimgħa 24 ta’ Awwissu / Friday August 24

Massimo Barilla (Italy) – poeżija u proża

Teodor Reljić (Malta) – proża

Pawża

Film tal-poeżija / Poetry Film: “Il-Lejl f’dan l-Istazzjon,” Carlos Debattista u Abigail Mallia, with an introduction by Rebecca Anastasi

Laia López Manrique (Spain) – poeżija

Clare Azzopardi (Malta) – proża, intervistata minn Claudia Gauci

Mużiċist mistieden: Robert Farrugia; mużiċisti residenti: Effie Azzopardi, Kenneth Sacco, Rafel Grima


Is-Sibt 25 ta’ Awwissu / Saturday August 25

Jean-Rémi Gandon (France) – poeżija

Philip Sciberras (Malta) – poeżija, b’introduzzjoni mill-Prof. Bernard Micallef

Pawża

Film tal-poeżija / Poetry Film, “Hail the Bodhisattva of Collected Junk,” dir. Ye Mimi, Taiwan, introduced by Noel Tanti

Ali Thareb (Bābil, Iraq) – poeżija

Aslı Erdoğan (Turkey) – proża, interviewed by Nadia Mifsud

Għeluq bil-kbir / Grande finale

Mużiċist mistieden: Robert Farrugia; mużiċisti residenti: Effie Azzopardi, Kenneth Sacco, Rafel Grima


flokkijiet
Il-flokkijiet tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta ta’ din is-sena! Disinn ta’ Pierre Portellii u koordinazzjoni ta’ Leanne Ellul.

The XIIIth edition of the Malta Mediterranean Literature Festival organized by Inizjamed will be held on Thursday 23rd, Friday 24th and Saturday 25th August 2018, at Fort Manoel, Manoel Island, Gzira, at 8.00pm. The pre-Festival events start on Sunday 19 August and include two discussions with the participation of the invited writers, an Open Mic session and presentations by an international publisher, a festival organiser, and a literary agent. Entrance to all events is free.

Twelve writers from nine countries are reading at the festival, which also features Maltese and foreign poetry films, Maltese electonic music, a book stall, a book binding stand by Kotba Calleja, drinks and a selection of food by CORE GREEN organic & fairtrade.

image4.jpeg

This year’s edition of the Malta Mediterranean Literature Festival is hosting a special exhibition at Fort Manoel, “Matiz ~ Gabo: Los cronistas de Macondo”, of 30 photos by the late Colombian photographer Leo Matiz inspired by the masterpiece of Colombian writer and Nobel laureate Gabriel Garcia Marquez, the novel Cien años de soledad (1967, One Hundred Years of Solitude). This exhibition is being held in collaboration with the Embassy of Colombia in Italy and the Honorary Consulate of Colombia in Malta.

22016414_874432392725142_762404346_n

Ali Thareb (Bābil, Iraq)

The authors participating in this XIIIth edition are Juana Adcock (Mexico/UK), Clare Azzopardi (Malta), Massimo Barilla (Italy), Aslı Erdoğan (Turkey), Jean-Rémy Gandon (France), Arjan Hut (Ljouwert, Netherlands), Laia López Manrique (Spain), Caldon Mercieca (Malta), Teodor Reljić (Malta), Philip Sciberras (Malta), Sjón (Iceland), and Ali Thareb (Bābil, Iraq).

Readings will be mostly in Maltese and English, but some short works will also be read in other languages. Food

cpaThe festival is part of a three-year Cultural Partnership Agreement between Inizjamed and Arts Council Malta. This is an important agreement because it offers concrete support in terms of training and financial resources to three editions of this independent festival and allows Inizjamed to plan ahead with peace of mind.

This year we are screening two new poetry films, Clare Azzopardi and Ken Scicluna are working on a poetry film of Achille Mizzi’s work “Kafè”, while Abigail Mallia and Carlos Debattista are producing a poetry film of Oliver Friggieri’s work “Il-Lejl f’Dan l-Istazzjon”. This project is being run in collaboration with the Valletta 2018 Foundation.

Robert Farrugia is our guest musician for all three evenings, but this year there will also be a resident band on stage.

Thursday 23rd August 

Sjón
Sjón (Iceland), photo by Jóhann Páll Valdimarsson

The writers reading on Thursday 23rd August are Caldon Mercieca (Malta), Juana Adcock (Mexico/UK), Arjan Hut (Ljouwert, Netherlands) and the well-known novelist Sjón (Iceland), who is being interviewed by Albert Gatt. This first evening features the premiere of one of two Maltese poetry films commissioned by Valletta 2018 Foundation, “Kafè,” by Kenneth Scicluna and Clare Azzopardi,  The poem is by Achille Mizzi and the film will be introced by Noel Tanti.

Live music on all three nights will be provided by a resident jazz band and by Robert Farrugia.

Friday 24th August

On Friday 24th August, the writers invited to read are Massimo Barilla (Italy), Teodor Reljić (Malta), Laia López Manrique (Spain), and Clare Azzopardi (Malta), who will be interviewed by Claudia Gauci.

This second night features the premiere of a film of Oliver Friggieri’s poem “Il-Lejl f’dan l-Istazzjon” by film makers Carlos Debattista and Abigail Mallia. The film will be introduced by Monika Malgorzata Maslowska.

juana adcock
Juana Adcock (Mexico/UK)

During the readings on Friday (8.00pm – 11.00pm), children are being invited to attend an open workshop in Maltese and English on story writing and building papier-mâché models for festivals and other outdoor activities. This parallel event, which is part of the Oħloq Kultura programme, is being organized by More or Less Theatre in collaboration with the Valletta 2018 Foundation. Parents who would like to enrol their children for this workshop are to write to info@moreorlesstheatre.com, indicating what time they will be attending.

Saturday 25th August

ASLI ERDOGAN FOTOGRAF MUHSIN AKGUN RADIKAL
ASLI ERDOGAN FOTOGRAF MUHSIN AKGUN RADIKAL

The writers reading on Saturday 25th August are Jean-Rémi Gandon (France), special guest Philip Sciberras (Malta), who will be introduced by Bernard Micallef,  Ali Thareb (Bābil, Iraq), and Aslı Erdoğan (Turkey), who is being interviewed by Nadia Mifsud.

This third and final evening also features the screening of a foreign poetry film that will be introduced by Noel Tanti.

Some of the literature read during the festival might require an adult audience.

Pre-Festival Events

The writers will be in Malta throughout the week of the festival to take part in the Malta LAF Literary Translation Workshop led by writer and translator Nadia Mifsud. They will be translating each other’s works, and reading some of these translations during the festival.

Pre-Festival events featuring the invited authors, two publishers, a festival organizer and a literary agent are being held on Sunday 19th August, Tuesday 21st, and Wednesday 22nd, all starting at 8.00pm. There are also two events at Fort Manoel on Friday 24th and Saturday 25th that start at 7.00pm.

On Sunday 19th August, at 8.00pm at …, invited writers will be taking part in a round table discussion on “Losing my Space: The Nature of Literature,” with the participation of writers …. Nature has always been the focus of literature, a source of renewal, spiritual, pure. The relation of authors with nature has changed because our landscapes and seascapes have changed, but nature remains a source of inspiration and concern, a concern transfixed by agony. How does the lack of natural environment and open spaces translate to literature? How do we write trees and fields when trees and fields are no longer? How do we write the colour of the changing sea? Our space and light are being stolen by buildings that reach for the sky. How does literature deal with this daylight robbery? How does it document our struggle for space?

On Tuesday 21st August at 8.00pm, invited writers will be taking part in a round table discussion on “Writing fragile | Literature and Mental Health” at …. Can literature alleviate, explain and deploy the pain of living? To tell of an illness, and to hear it being told, has always served as an effective instrument of reshaping all the fragments which make it up, and which compose and structure our composite relationship with the world. A shattered world, and one that we now find ourselves strenuously trying to reassemble, word by word.

On Wednesday 22nd August at 8.00pm, Inizjamed presents a special festival edition of its monthly multilingual Open Mic (Palk Ħieles) sessions coordinated by Jean Paul Borg, at …. Writers and singer-songwriters are welcome to present their work.

On Friday 24 and Saturday 25, at 7.00pm at Fort Manoel, before the start of the festival evenings, Inizjamed presents two special events. On Friday, two….

On Saturday 25 at 7.00pm, again at Fort Manoel, the pre-Festival is hosting a session ….

Other Pre-Festival Events

In the weeks leading up to the Festival, other literary events involving the invited Maltese writers are being held, including an Open Mic session in Gozo, and readings in the St Vincent de Paul Residence and in a summer school.

This year’s programme is organised as part of the ‘Literary Europe Live Plus’ project co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union in cooperation with Literature Across Frontiers.

The 2018 edition of the Malta Mediterranean Literature Festival and the Malta LAF translation workshop are being held in partnership with Arts Council Malta and Literature Across Frontiers, and with the support of Valletta 2018 Foundation, Manoel Island Foundation, Għaqda tal-Malti – Università, the volunteers of Tal-Kultura, and Studio Solipsis. The MMLF is the recipient of the EFFE, Europe for Festivals, Festivals for Europe label.

This year, within the framework of the Festival, Inizjamed is active within HELA, the Hub for Excellence in the Literary Arts which is supported by the Platform of Creative Industries of Arts Council Malta. It is also collaborating with the project on The Phoenician Route supported by the European Council.

More information is available on Facebook on the pages of Inizjamed Malta and the Malta Mediterranean Literature Festival 2018.

cpa

06_LAFLEuL_Landscape-CMYK_1 (1).jpg

logosbeneficairescreativeeuropeleft_mt.jpg

v18Foundation-of-Manoel-Island-logo-2-v3

ghmu

LAF logo 2013

unnamed

loghi -1.jpg
EYCH2018_LogosSignature_Yellow_MT


 

Continue reading “Malta Mediterranean Literature Festival 2018”

How writers are invited

How writers are invited to the Malta Mediterranean Literature Festival

We’re often asked how we choose the writers we invite to read at our festival and writers or their agents often approach us to take part. Please bear in mind that it’s a small festival with a very particular format and build up. It’s not just a matter of climbing onto the stage to do your thing.

The crucial thing to keep in mind is that we do not solicit proposals from writers or their representatives to participate in the workshop and festival. We don’t mind being approached because that shows that writers are keen to get involved but we ask people to understand that it is the organizing team that approaches writers rather than the other way round. We’re very happy to meet and discuss the festival with those who attend even though they have not been invited to read themselves. The festival is the main thing we do at Inizjamed but we’re involved in other intiatives too and we’re happy to explore possible forms of collaboration with writers who approach us.

Please also keep in mind that we are (unpaid) volunteers and there is only so much we can do.

We look forward to meeting you at this year’s edition of the festival.

Adrian Grima (Inizjamed coordinator)