Inizjamed Blue White@0.5x

Inizjamed

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival

Jan Carson f’Malta – 29 ta’ Mejju 2024

Serata letterarja ma’ Jan Carson, awtriċi Irlandiża, rebbieħa tal-Premju Letterarju tal-Unjoni Ewropea. / Literary evening with Irish author Jan Carson, winner of the EU Prize for Literature.
Aqra / Read More "Jan Carson f’Malta – 29 ta’ Mejju 2024"

Ulysses’ Shelter 3 – Il-Kittieba Magħżula / The Chosen Authors

Il-kittieba Maltin magħżula biex jieħdu sehem fil-programm Ulysses’ Shelter 3 huma Gabriel Schembri u Kat Storace. / The Maltese authors chosen to take part in the Ulysses’ Shelter 3 programme are Gabriel Schembri and Kat Storace.
Aqra / Read More "Ulysses’ Shelter 3 – Il-Kittieba Magħżula / The Chosen Authors"

Palk Ħieles / Open Mic – 21 ta’ Mejju 2024

Ingħaqdu magħna għal serata oħra ta' Palk Ħieles organizzata minn Inizjamed, fuq it-tema tal-assurd. Mistieden speċjali: Keith Borg. 21/05/2024 @ 7pm / Join us for another Open Mic evening organised by Inizjamed, on the literature of absurd. Special guest: Keith Borg.
Aqra / Read More "Palk Ħieles / Open Mic – 21 ta’ Mejju 2024"

Residenzi Letterarji Mħallsa / Paid Literary Residencies – Ulysses’ Shelter 3 (2024)

Sejħa għal awturi emerġenti (proża, poeżija, traduzzjoni) li jistgħu japplikaw għal residenza matul l-2024-25. / Call for emerging authors (prose, poetry, translation) who can apply for one paid residency during 2024-25.
Aqra / Read More "Residenzi Letterarji Mħallsa / Paid Literary Residencies – Ulysses’ Shelter 3 (2024)"

Palk Ħieles / Open Mic – 29 ta’ Frar 2024

Ingħaqdu magħna għal serata oħra ta' Palk Ħieles organizzata minn Inizjamed, bil-għan li niftakru u niġbru fondi għal dawk milquta mill-gwerra f'Gaza. / Join us for another Open Mic evening organised by Inizjamed, in aid of Gaza.
Aqra / Read More "Palk Ħieles / Open Mic – 29 ta’ Frar 2024"

Ittra miftuħa lill-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb

Fid-dawl tal-bosta kummenti li tqanqlu dan l-aħħar, tħassibna bl-ikrah. Għażilna li nistennew u ngħarblu. Bħala entità li ilha għaddejja kwart ta’ seklu, li fih ġraw u nqalgħu ħafna affarijiet, jiddispjaċina naraw ċerti ġrajjiet jirrepetu ruħhom.
Aqra / Read More "Ittra miftuħa lill-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb"

Tikkanċellawx lill-kittieba Palestinjani

Inizjamed, PEN Malta u Fondazzjoni HELA jsemmgħu leħinhom kontra r-revokazzjoni inaċċettabbli tal-premju letterarju Ġermaniż lil Adania Shibli. / Inizjamed, PEN Malta and HELA Foundation voice their protest against the unacceptable revocation of a German literary award to Adania Shibli.
Aqra / Read More "Tikkanċellawx lill-kittieba Palestinjani"

Stqarrija tal-Għaqdiet tal-Malti

Aħna, l-għaqdiet u l-entitajiet li jaħdmu favur l-iżvilupp tal-ilsien Malti, naqblu mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti li t-twaqqif taċ-Ċentru tal-Ilsien Malti mniedi mill-Ministru għall-Wirt Kulturali, l-Arti u l-Gvern Lokali huwa null...
Aqra / Read More "Stqarrija tal-Għaqdiet tal-Malti"

Niġru Ġrajja jagħlaq sena!

Nhar l-Erbgħa, 6 ta’ Settembru, il-proġett Niġru Ġrajja mmexxi minn Inizjamed għalaq l-ewwel sena tiegħu. Bħala ċelebrazzjoni ta’ din l-ewwel sena, il-parteċipanti kollha ltaqgħu u rrakkontaw lil xulxin l-istejjer li kitbu.
Aqra / Read More "Niġru Ġrajja jagħlaq sena!"

Grazzi / Thank You! #FMLM2023

Grazzi kbira wisq lill-parteċipanti u lil dawk kollha li ħadmu qatigħ biex il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta jkun dak li hu. / Profound thanks go out to our guests and participants, and all those who worked so hard to make the Malta Mediterranean Literature Festival what it was, what it is, and what we want it to keep on being.
Aqra / Read More "Grazzi / Thank You! #FMLM2023"

Niżżlu d-Dati! / Save the Dates!

Niżżlu d-dati! Wasal il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta 2023 / Save the dates! The Malta Mediterranean Literature Festival 2023 is here. #FMLM2023
Aqra / Read More "Niżżlu d-Dati! / Save the Dates!"

xtaqt li kont merkurju – 27 ta’ Lulju 2023

Ċelebrazzjoni ta' xtaqt li kont merkurju nhar il-Ħamis 27 ta' Lulju fit-20:00 fil-Couvre Port, il-Birgu, propju minn fejn beda l-Festival. / A celebration of xtaqt li kont merkurju on Thursday 27 July, at 20:00, at Couvre Port, Birgu – the place which birthed the Festival.
Aqra / Read More "xtaqt li kont merkurju – 27 ta’ Lulju 2023"

Residenzi Letterarji Mħallsa – Sejħa Estiża sas-6 ta’ Lulju 2023

Ħu sehem f'residenza letterarja barra minn Malta, bil-vjaġġ u l-akkomodazzjoni mħallsa, u bi stipendju għas-sussistenza. Xi trid iktar? / Take part in a literary residency abroad, with paid flights and accommodation, along with a subsistence grant. What could be better?
Aqra / Read More "Residenzi Letterarji Mħallsa – Sejħa Estiża sas-6 ta’ Lulju 2023"

Palk Ħieles / Open Mic – 8 ta’ Lulju 2023

Palk Ħieles, din id-darba ġewwa Għawdex, għand Żeppi's, fil-pjazza tal-Qala, nhar is-Sibt 8 ta' Lulju, fit-8.30pm. Mistiedna: Claudia Gauci u Effie Azzopardi. / Open Mic evening, this time round at Żeppi's, St Joseph Square, Qala, on Saturday 8 July, at 8.30pm. Special Guests: Claudia Gauci and Effie Azzopardi.
Aqra / Read More "Palk Ħieles / Open Mic – 8 ta’ Lulju 2023"

Life is bearable at times… a celebration of Wisława Szymborska – 30 June 2023

Together with the Embassy of the Republic of Poland in Malta, Inizjamed invites you to celebrate the 100th birth anniversary of Wisława Szymborska – Nobel laureate in literature and the Grande Dame of Polish (but not only) poetry. Join us on 30 June 2023, at 7pm, at the Valletta Design Cluster!
Aqra / Read More "Life is bearable at times… a celebration of Wisława Szymborska – 30 June 2023"

Sejħa għal Awturi Emerġenti / Call for Emerging Authors 2023

Sejħa għal residenza għal awturi emerġenti minn Inizjamed u Ulysses' Shelter. Data tal-għeluq: 18 ta’ Ġunju 2023 / Call for residencies for emerging authors by Inizjamed and Ulysses' Shelter. Deadline: 18 June 2023.
Aqra / Read More "Sejħa għal Awturi Emerġenti / Call for Emerging Authors 2023"

Il-Ġrajja Li Ġriet

Bejn id-29 u t-30 ta’ April, 2023, Inizjamed laqgħet lill-kittieb Kamerunjan Eric Ngalle Charles bħala l-mistieden speċjali tal-proġett Niġru Ġrajja.
Aqra / Read More "Il-Ġrajja Li Ġriet"

Niġru Ġrajja ma’ Eric Ngalle Charles – 29 u 30 ta’ April 2023

Free storytelling workshop for immigrants living in Malta, with Eric Ngalle Charles, a Cameroonian writer, poet, playwright, and human rights activist based in Wales. On 29 & 30 April 2023. Book now on info@inizjamed.org or 79728891.
Aqra / Read More "Niġru Ġrajja ma’ Eric Ngalle Charles – 29 u 30 ta’ April 2023"

Niġru Ġrajja – 18 ta’ Marzu 2023

The next Niġru Ġrajja workshop will take place on Saturday, 18 March, at Studio Solipsis, at 3pm. Get in touch!
Aqra / Read More "Niġru Ġrajja – 18 ta’ Marzu 2023"

“Our World Our Story” – Laboratorju tal-Kitba – 18 ta’ Marzu 2023

The stories that we carry are what structures the daily experiences of our lives. The stories that we live by shape our world. Let us sit down together and re-tell, re-invent, re-feel the story of our times.
Aqra / Read More "“Our World Our Story” – Laboratorju tal-Kitba – 18 ta’ Marzu 2023"

Palk Ħieles / Open Mic waqt Kampus Kotba – 24 ta’ Marzu 2023

Ingħaqdu magħna għal serata oħra ta' Palk Ħieles waqt il-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus. Ejja u aqra, irrakkonta, esebixxi jew doqq xi ħaġa oriġinali. / Join us for another Open Mic evening during the Campus Book Festival. Come and read, tell a story, exhibit or play something original.
Aqra / Read More "Palk Ħieles / Open Mic waqt Kampus Kotba – 24 ta’ Marzu 2023"

Grazzi, Maria!

Maria Grech Ganado għamlet ħafna għal-letteratura Maltija, għall-ġenerazzjoni ta' kittieba tal-lum, għall-mara. Imma għalina, li ħafna minna gawdejna mit-tagħlim tagħha, fil-klassi u lil hinn, waħda mill-iktar affarijiet prezzjużi li setgħet tagħmel magħna kienet appuntu li fetħet l-orizzonti tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta lil hinn minn xtutna.
Aqra / Read More "Grazzi, Maria!"