Inizjamed Blue White@0.5x

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Massimo Barilla

Massimo Barilla

Ġebel Jaqbad

 

Ħadd qatt ma sema’

bil-kliem

ġebel li billejl jieħu n-nar

jaf jiftaħ

il-bibien

u jagħlaq il-mogħdijiet

 

Ma nafux jien

dal-kliem,

warda-xewka

li ħbatt miegħek

fit-triq

li ma tieħdok mkien

 

Issa itlaqli idi

ma rridx inħallas iżjed

dal-kont falz

minn ħanut żgħir

battal,

niġri warajk

int li m’għadx għandek

xi tgħidli

għanjiet imħawdin

għajnejk irrakkmati bit-thewdin

 

ħallini ħa nitlaq

avolja m’għandix

l-imfietaħ tas-sħaħar

biex noħroġ

minn hawn

biex nieħu band’oħra

dal-par saqajn

imċappsa bit-tajn

 

ħallini ħa nitlaq

u ħares lejja

darba biss

bl-għajnejn ta’ mara

moħbijin

bla ma taf fejn

 

ħallini ħa nitlaq

u ħares lejja

hekk

bla kliem

Traduzzjoni mid-djalett Kalabriż ta’ Adrian Grima mal-awtur

Petri addumati

 

Nuddu sapi

a stu mundu

li palori

petri addumati di notti

chi iaprunu

porti

e chiudinu sinteri

 

non li canusciu ieu

chiantu di rosa

chi ti incuntrai pi casu

nta la strata

chi porta a nudda banda

 

ora dassimi la manu

non vogghiu cchiù pagari

stu cuntu ntrafficatu

di putìa vacanti,

veniri appressu a tia

chi non hai cchiù

nenti di dirimi

canzuni cunfunduti

occhi rricamati di pinseri,

 

dassimi iri

puru si non tegnu

chiavi di magarìa

pi nesciri

fora di ccà

purtari a n’atra banda

sti pedi mei

lordi di fangu

 

dassami iri

e vardami

sulu pi chista vota

cu occhi di fimmina

sarvati

aundi non sai

 

dassami iri

e vardami

cusì

senza palori


Għada

 

M’għadux iż-żmien

issa

tal-kliem nofs kliem

tal-frak tal-ħobż iswed

ingastat bejn is-snien

imfarrkin

 

Mhux żerniq

dan

ġej biex jifrex

ġranet bla bidu

 

din l-arja

tal-irħam

imċarrta gidma, gidma

biex nieħdu n-nifs

u ma jidher

ebda sinjal magħruf

ebda ġebla bit-tartru taż-żmien

ebda għanja ta’ qawmien

 

għajnejja msakkrin

nieżla x-xema’

minnhom

xema’ timla l-irkejjen

qishom

saqajn il-qaddisin

 

B’danakollu

f’nofs

dan ir-riħ frustier

nisma’ bħal

ħoss

nota minn taħt l-art

(tħaxwix ta’ ħaxix niexef)

qishom ħadu n-nar

iz-zkuk niexfa

ta’ żmien miżbur

lest biex joħroġ

minn għada stess

iż-żahar ta’ ħajja ġdida

Traduzzjonimid-djalett Kalabriż ta’ Adrian Grima mal-awtur

Dumani

 

Non è cchiù tempu

ora

di palori smuzzicati

muddichi di pani niru

ntra denti rutti

 

non è brisciri

chistu

vinutu pi cunzari

jornati senza capu

 

l’aria è di marmuru

strazzata

morsu a morsu

pi putilla rispirari

e non si vidi

signu canusciutu

petra ntartarata

cantu di risvigghiu

 

haiu l’occhi

sirrati

sdivacanu cira

chi inchi l’agnuni

comu fusseru

pedi di santu

 

eppuru dintra a stu ventu

furisteru

sentu comu ci fussi

un sonu

na nota suttirrata

(stricari d’erba sicca)

comu si bruciassi

la rammagghia

d’un tempu rimundatu

prontu a jettari

già dumani

taddi di vita nova