Inizjamed Blue White@0.5x

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Inizjamed

2014 edition

Thursday 4 | Friday 5 | Saturday 6 September 2014

Msida Bastion Historic Garden, FLORIANA. 8.00pm

Logo by Pierre Portelli
Logo by Pierre Portelli

The IXth edition of the Malta Mediterranean Literature Festivalorganized by Inizjamed will be held on Thursday 4th, Friday 5th and Saturday 6th September, at the Msida Bastion Historic Garden, in FLORIANA, with the participation of Noria Adel (Algeria), Clare Azzopardi (Malta), Antoine Cassar (Malta), Marc Delouze (France), Abdulrazak Gurnah (UK), Walid Nabhan (Malta), Bel Olid (Catalonia, Spain), Marlene Saliba (Malta), Peter Semolič (Slovenia), Giacomo Sferlazzo (Lampedusa), and Anna Szabó (Hungary).

Entrance to all events is free. Short poetry films from Reel Festivals, and one directed by Kenneth Scicluna on two poems by Doreen Micallef, which is being sponsored by V18, will be shown during the festival. This year’s edition is celebrating the European Day of Languages.

The writers will be in Malta throughout the first week of September to take part in the LAF Malta Literary Translation Workshop. They will be translating each other’s works into their languages, and reading some of these translations during the three nights of the festival.

The exciting Maltese bands Plato’s Dream Machine (Thursday) and Kantilena (Friday and Saturday) will be playing music from the albums they released recently, Għera and Senduq.

The Mediterranean and Europe 

giacomo-sferlazzo-aktivist-1-mai
Giacomo Sferlazzo

The Festival coincides with the First Annual Valletta 2018 International Conference on Cultural Relations in Europe and the Mediterranean that aims to address aspects of contemporary cultural relations in the Mediterranean in the framework of Valletta as European Capital of Culture (ECoC). It is being held in collaboration with the University of Malta.

The conference on Thursday 4th and Friday 5th September 2014 will be held at the Valletta Campus of the University and the keynote speakers will be the celebrated Maltese historian Prof. Henry Frendo and Prof. Mostafa Hassani-Idrissi, who edited the manual on the Mediterranean as part of Marseille 2013. One of the speakers will be the author, singer songwriter and political activist from Lampedusa, Giacomo Sferlazzo.

Literature in Translation

gharaq-xortohra

Books in Maltese published by Inizjamed and edited by Clare Azzopardi and Albert Gatt, Klijenti Antipatiċi u Kapuċċini Kesħin and Għaraq Xort’Oħra will once again be on sale at the festival venue. The first is a collection of short stories by international writers who have taken part in the festival over the years. The works are by Ghazi Gheblawi (trans. Walid Nabhan and Clare Azzopardi), Polona Glavan (Karl Schembri), Kallia Papadaki (Clare Azzopardi), Valerio Cruciani (Clare Azzopardi), Valda Berzina Melgalve (Maria Grech Ganado), Mona El Shemy (Clare Azzopardi), Roman Simić (Immanuel Mifsud and Clare Azzopardi), Youssef Rakha (Nadia Mifsud and Pierre J. Mejlak), Tarek Eltayeb (Clare Azzopardi), and Jordi Puntí (Immanuel Mifsud). This book was designed by artist Pierre Portelli.

Għaraq Xort’Oħra is a book of gay and lesbian poems and short stories by Slovenian writers Brane Mozetic and Suzana Tratnik translated into Maltese. The book, Għaraq Xort’Oħra, which was edited by Clare Azzopardi and Albert Gatt and designed by Marco Scerri, will also be on sale during this year’s festival.

In Collaboration

LAF logo 2013The festival and literary translation workshop are part of the Literature Across Frontiers initiative, which has played a crucial role in the setting up and development of the annual workshop and festival which are now in their eight year.

The 2014 edition of the Malta Mediterranean Literature Festival and the Malta LAF translation workshop are being held with the support of the Malta Arts Fund, Valletta 2018, Din l-Art Ħelwa, Aġenzija Żgħażagħ, Reel Festivals, the European Commission Representation in MaltaAġenzija Żgħażagħ, and the Small Initiatives Scheme under the Voluntary Organisations Fund, Għaqda tal-Malti – Università, and Institut Ramon Llull.

Thanks to Keith and Roseanne Schembri for set design.

maf

4077524

agenzija-zghazagh

rapprezentanza_mt

Reel-Festivals

din-l-art-helwa-373

ghmu

logo_irl_eng_color

 —–

Il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta 2014

Il-Ħamis 4 | Il-Ġimgħa 5 | Is-Sibt 6 Settembru 2014

L-Imsida Bastion Historic Garden, IL-FURJANA, fit-8.00pm

Id-disa’ edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura f’Malta organizzat minn Inizjamed se jittella’ l-Ħamis 4, il-Ġimgħa 5, u s-Sibt 6 ta’ Settembru, fi ġnien il-Furjana magħruf bħala Msida Bastion Historic Garden. Se jieħdu sehem l-awturi Noria Adel (l-Alġerija), Clare Azzopardi (Malta), Antoine Cassar (Malta), Marc Delouze (Franza), Abdulrazak Gurnah (l-Ingilterra), Walid Nabhan (Malta), Bel Olid (il-Katalunja), Marlene Saliba (Malta), Peter Semolič (is-Slovenja), Giacomo Sferlazzo (Lampedusa), u Anna Szabó (l-Ungerija).

Waqt il-Festival se jkunu qed jintwerew films tal-poeżija minn Reel Festivals u film ġdid ta’ Kenneth Scicluna mnebbaħ minn żewġ poeżiji ta’ Doreen Micallef. Il-film ta’ Scicluna hu sponsorjat mill-Fondazzjoni Valletta 2018. Id-dħul għas-serati kollha li jibdew fit-8:00pm huwa b’xejn u kulħadd jista’ jattendi. Jista’ jkun li ċerti xogħlijiet ikunu aktar addattati għal udjenza matura.

Tnejn mill-aħjar gruppi mużikali fix-xena Maltija, Plato’s Dream Machine (il-Ħamis) u Kantilena (il-Ġimgħa u s-Sibt) se jdoqqu kanzunetti mill-albums ġodda li nidew f’dawn l-aħħar xhur, Għera u Senduq.

Waqt il-Festival se jkun hemm għall-bejgħ għadd ta’ kotba, fosthom Klijenti Antipatiċi u Kapuċċini Kesħin u Għaraq Xort’Oħra, żewġ kotba ppubblikati minn Inizjamed u editjati minn Clare Azzopardi u Albert Gatt.

L-awturi se jkunu f’Malta fl-ewwel ġimgħa ta’ Settembru biex jieħdu sehem f’laboratorju tat-traduzzjoni. Se jkunu qed jittraduċu x-xogħlijiet ta’ xulxin għal-lingwi tagħhom u jaqraw uħud mit-traduzzjonijiet waqt il-Festival.

Din is-sena, fil-jiem tal-Festival, se ssir l-ewwel Konferenza Internazzjonali dwar ir-Relazzjonijiet Kulturali fl-Ewropa u l-Mediterran. Il-konferenza se ssir nhar il-Ħamis 4 u l-Ġimgħa 5 ta’ Settembru ġewwa l-kampus tal-Università fil-Belt Valletta. Dan l-avveniment annwali qed jittella’ mill-Fondazzjoni Valletta 2018 b’kollaborazzjoni mal-Università ta’ Malta u se tiddiskuti, fost l-oħrajn, aspetti tar-relazzjonijiet kulturali kontemporanji fil-Mediterran, speċjalment dawk marbutin mal-Belt Valletta bħala l-Belt Kapitali tal-Kultura.

Il-kelliema ewlenin fil-konferenza se jkunu l-istoriku Henry Frendo u Mostafa Hassani-Idrissi, li editja l-manwal fuq il-Mediterran bħala parti minn Marsilja 2013. Wieħed mill-awturi tal-Festival, Giacomo Sferlazzo, li hu wkoll kantawtur u attivist politiku f’Lampedusa, se jitkellem f’din il-konferenza.

Il-Festival u l-laboratorju tat-traduzzjoni letterarja huma parti mill-inizjattiva Literature Across Frontiers, li kellha sehem importanti fit-twaqqif u l-iżvilupp annwali tal-Festival.

Din is-sena l-festival se jiċċelebra l-Jum Ewropew tal-Lingwi.

Id-disa’ edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura f’Malta u l-workshop tat-traduzzjoni tal-LAF qed jittellgħu bl-għajnuna tal-Malta Arts Fund, il-Fondazzjoni Valletta 2018, ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Malta, Din l-Art Ħelwa, Reel Festivals, Institut Ramon Llull, Aġenzija Żgħażagħ, l-Għaqda tal-Malti – Università, u l-iskema ‘Small Initiatives’ immexxija mill-Uffiċċju tal-Organizzazzjonijiet Volontarji.

Hemm paġna dwar il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta ta’ din is-sena fuq Facebook bl-isem “Malta Mediterranean Literature Festival 2014”.