Inizjamed Blue White@0.5x

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Inizjamed

It-tim tal-Festival

dsc_4126
Il-voluntiera u l-awturi fl-edizzjoni tal-0015

It-tim li jorganizza l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta huwa magħmul minn: Beverly Agius, Kit Azzopardi, Dorianne Bonello, Keith Borg, Jean Paul Borg, Norbert Bugeja, Elena Cardona, Antoine Cassar, Priscilla Cassar, Leanne Ellul, Claudia Gauci, Elizabeth Grech, Adrian Grima (koordinatur), Caldon Mercieca, John Paul Mifsud, Nadia Mifsud,  Justine Somerville, u Gianluca Spiteri, bl-għajnuna ta’ Alexandra Büchler, Immanuel Mifsud, Walid Nabhan, Pierre Portelli u Victoria Pisani.

dsc_4143
Il-voluntiera tal-Għaqda tal-Malti – Università fl-edizzjoni tal-2015
Ħajr lill-voluntiera tal-Għaqda tal-Malti – Università tal-għajnuna imprezzabbli tagħhom waqt it-tlitt ijiem tal-Festival.