Inizjamed Blue White@0.5x
Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Inizjamed

Dwar/About Inizjamed

English version below.

Dwar Inizjamed

Inizjamed hija organizzazzjoni kulturali Mediterranja (irreġistrata bħala Għaqda Volontarja f’Malta, VO/0355) li twaqqfet fl-1998 bil-għan li tmexxi proġetti kulturali u artistiċi fuq livell lokali u internazzjonali. Inizjamed tfittex li ġġedded l-espressjoni artistika f’Malta fid-dawl ta’ għarfien aħjar tal-varjetà kulturali li teżisti f’pajjiżna, fir-reġjun tal-Mediterran u lilhinn. F’dan il-kuntest, “il-kultura” tirreferi ghall-iżvilupp artistiku u intellettwali u b’mod partikulari dawk l-affarijiet li jinsġu flimkien l-eżistenza tagħna u jgħinuna biex nagħtuha skop.

Il-biċċa l-kbira tal-inizjattivi ta’ Inizjamed huma marbutin mal-kitba kreattiva bil-Malti, fosthom l-organizzazzjoni ta’ workshops ma’ awturi magħrufin u festivals tal-letteratura, iżda dejjem ikun hemm interazzjoni ma’ forom oħra ta’ l-arti, bħat-teatru, il-mużika u l-arti viżiva. Isiru wkoll ħafna proġetti f’oqsma artistiċi u kulturali oħrajn.

Inizjamed hija organizzazzjoni indipendenti li mhi marbuta ma’ ebda istituzzjoni.

Inizjamed ġiet rikonoxxuta bħala Għaqda Volontarja f’Malta skont il-Liġi tal-Għaqdiet Volontarji (Artiklu 14), Nru. tal-Identifikazzjoni VO/0355, fil-15 ta’ Jannar 2010.

Inizjamed hija rreġistrata mad-Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud, il-VAT u n-numru huwa 16049021.

Mill-2017 ‘l hawn, Inizjamed qed tirrappreżenta lil Malta fil-kumitat xjentifiku ta’ Ir-Rotta tal-Feniċi, rotta kulturali t’eċċellenza magħrufa mill-Kunsill tal-Ewropa. Għal aktar informazzjoni ara: https://fenici.net/en/.

Matul l-2018, wara sejħa miftuħa għal esperti, Inizjamed ipparteċipat u għamlet parti mit-tim editorjali li ħareġ rapport għall-Kummissjoni Ewropea dwar l-inklużjoni soċjali u l-kultura fl-Ewropa. Għal aktar informazzjoni ara: https://voicesofculture.eu/2019/05/16/social-inclusion-partnering-with-other-sectors-2/.

Bejn l-2019 u l-2021, Inizjamed qed tipparteċipa b’proġett COSME tal-Unjoni Ewropea li jindirizza t-turiżmu kulturali bl-isem TRAMES. Għal aktar informazzjoni ara: https://fenici.net/en/trames-smart-tourism-across-the-mediterranean-sea/5856/.

Fl-2019, Inizjamed tenniet l-ilqugħ ta’ studenti u voluntiera Ewropej b’saħħet programmi tal-Unjoni Ewropea bħall-Erasmus+.


About Inizjamed

Inizjamed is a voluntary non-governmental cultural organisation (registered as a Voluntary Organisation in Malta, VO/0355) founded in 1998 in Malta that is committed towards the regeneration of culture and artistic expression in the Maltese Islands and actively promotes a greater awareness of the cultures of the Mediterranean. Inizjamed is a secular, non-partisan organisation that acknowledges that every generation must seek to create its own language and both respond to realities of its day and look beyond them.

Inizjamed is a project-based organisation whose lean internal structure reflects its emphasis on concrete action and fruitful collaboration with all those with whom it shares common goals. Inizjamed believes that cooperation and partnership are far more effective in the long-term than competition.

Since 2017, Inizjamed has represented Malta on the scientific committee of The Phoenicians’ Route, a cultural route of excellence recognised by the Council of Europe. For more information see: https://fenici.net/en/.

In 2018, following an open call for experts, Inizjamed was chosen to be part of the contributing and editorial teams producing a report on social inclusion and culture in Europe for the European Commission. For more information see: https://voicesofculture.eu/2019/05/16/social-inclusion-partnering-with-other-sectors-2/.

Between 2019 and 2021, Inizjamed is part of a European Union COSME project addressing cultural tourism called TRAMES. For more information see: https://fenici.net/en/trames-smart-tourism-across-the-mediterranean-sea/5856/.

In 2019, Inizjamed started again hosting European students and volunteers on projects supported by the European Union such as Erasmus+.