Inizjamed Blue White@0.5x

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Rasha Abbas

Rasha Abbas

Kittieba Mistiedna
Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta 2019

English version below.

Rasha Abbas
Rasha Abbas

Rasha Abbas twieldet f’Latakia, is-Sirja fl-1984. Hija għexet l-aktar f’Damasku u studjat fl-Università tal-istess belt. Hija ġurnalista u kittieba ta’ novelli. Bħalissa qiegħda tgħix f’Berlin, il-Ġermanja. Fl-2008 ippubblikat l-ewwel kollezzjoni ta’ novelli tagħha, Adam Hates the Television, kollezzjoni li waslitha sabiex tikseb il-premju għall-kittieba żgħażagħ fil-festival Damasku, Kapitali tal-Kultura Għarbija. Fl-2013 kitbet flimkien ma’ awtur ieħor l-iskript tal-film qasir Happiness and Bliss maħruġ minn Bedavat. Fl-2014 ikkontribwixxiet kemm bħala kittieba u kemm bħala traduttriċi għall-ktieb Syria Speaks: Art and Culture from the Frontline, li ġie ppubblikatminn Saqi Books. Fl-2016 ippubblikat kollezzjoni ta’ novelli How German Grammar Was Invented u din is-sena ppubblikat kollezzjoni oħra taħt it-titlu ta’ The Gist of It. #FMLM2019


Rasha Abbas

Guest Author
Malta Mediterranean Literature Festival 2019

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta 2019

Rasha Abbas was born in 1984 in Latakia, Syria. She was brought up in Damascus and studied in the University of the same city. She is a Syrian journalist and writer of short stories. She is currently based in Berlin, Germany. In 2008, she published her first collection, Adam Hates the Television, and was awarded a prize for young writers during the Damascus Capital of Arab Culture festival. In 2013 she co-wrote the script for a short film, Happiness and Bliss, produced by Bedayat, and in 2014 she contributed, both as a writer and as a translator, to Syria Speaks: Art and Culture from the Frontline, published by Saqi Books. In 2016 she published her second collection How German Grammar Was Invented and this year she published her third collection The Gist of It. #MMLF2019


Din is-sena l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta jirritorna fil-Forti Sant’Iermu, fejn fl-iljieli tat-22, 23 u 24 t’Awwissu se jlaqqgħakom mal-kittieba mistiedna bil-qari tax-xogħlijiet oriġinali tagħhom, kif ukoll permezz tal-intervisti. Se jkun hemm il-film tal-poeżija minn Malta, imsejjes fuq il-poeżija Natura Morta ta’ Joe Friggieri, kif ukoll films magħmulin lil hinn minn xtutna.

Il-festival hu ferm ikbar, però, minn dak li jseħħ matul dawk it-tlitt ijiem, u jiġbor fi ħdanu sensiela ta’ avvenimenti li jibdew fi ftit ġimgħat. Segwu dan is-sit u l-paġni tagħna fuq Facebook u Instagram għal iktar informazzjoni. #FMLM2019

This year’s Malta Mediterranean Literature Festival will be returning home to Fort St Elmo, Valletta, for the nights of 22, 23 and 24 August. The guest authors will be reading their original work, and you will get to know them better through the Q&As. The Poetry on Film series will be reprised with a short based on Joe Friggieri’s poem Natura Morta, which will also be joined by other films from abroad.

Whilst the culmination will be on those three days, the festival is actually so much than that. A series of events leading up to the festival, will be starting in a few weeks; stay tuned to this website, and follow us on Facebook and Instagram to keep up to date. #MMLF2019

2 Comments

  1. Pingback: Il-Programm tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta 2019 - INIZJAMED

  2. Pingback: The Full Programme for the Malta Mediterranean Literature Festival 2019 - INIZJAMED

Comments are closed.