Inizjamed Blue White@0.5x
Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Sejħa għal Awturi Emerġenti / Call for Emerging Authors

Sejħa għal Awturi Emerġenti / Call for Emerging Authors

299528447 435618698584980 816522486484733881 n 5

Inizjamed hija parti mill-proġett ULYSSES’ SHELTER: BUILDING LITERARY RESIDENCIES NETWORK, li huwa t-tielet stadju ta’ proġett kofinanzjat mill-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA) taħt il-programm tal-Ewropa Kreattiva tal-2021-2027. 

Grazzi għal din il-parteċipazzjoni, Inizjamed qed toħroġ din is-sejħa għal awturi emerġenti.

Id-dettalji kollha tas-sejħa jinsabu hawn.


Inizjamed is part of the ULYSSES’ SHELTER: BUILDING LITERARY RESIDENCIES NETWORK is the third stage of a project co-funded by the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) under the Creative Europe programme 2021-2027.

Thanks to this participation, Inizjamed is issuing this call for emerging authors.

All details of the call can be found here.