Inizjamed Blue White@0.5x

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Residenzi Letterarji Mħallsa – Sejħa Estiża sas-6 ta’ Lulju 2023

Residenzi Letterarji Mħallsa – Sejħa Estiża sas-6 ta’ Lulju 2023

Jekk int kittieb/a emerġenti, issa ċ-ċans li tapplika biex tieħu sehem f’residenza letterarja barra minn Malta, bil-vjaġġ u l-akkomodazzjoni mħallsa, u bi stipendju għas-sussistenza. Xi trid iktar? Aqra d-dettalji u r-regoli.

If you are an emerging writer, grab this fantastic opportunity to take part in a literary residency abroad, with paid flights and accommodation, along with a subsistence grant. What could be better? Read the details and regulations.

Ulysses Shelter 2023
Ritratti ta’ Matthew Schembri, u ta’ Above Horizon, Bruno Wolff, Dimitrije Milenkovic, Hasmik Ghazaryan, Reinaldo Sture, u Rodrigo Ardilha minn Unsplash.

DATA TAL-GĦELUQ IMĠEDDA: is-6 ta’ Lulju, 2023

Inizjamed hija parti mill-proġett Ulysses’ Shelter: Building Literary Residencies Network, li huwa t-tielet stadju ta’ proġett kofinanzjat mill-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA) taħt il-programm tal-Ewropa Kreattiva tal-2021-2027. 

Grazzi għal din il-parteċipazzjoni, Inizjamed qed toħroġ din is-sejħa għal awturi emerġenti. Id-data tal-għeluq issa ġiet imġedda għas-6 ta’ Lulju 2023.

Id-dettalji kollha tas-sejħa jinsabu hawn u mid-dokument t’hawn taħt.


EXTENDED DEADLINE: 6 July, 2023

Inizjamed is part of the Ulysses’ Shelter: Building Literary Residencies Network, the third stage of a project co-funded by the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) under the Creative Europe programme 2021-2027.

Thanks to this participation, Inizjamed is issuing this call for emerging authors. The deadline has now been extended to the 6th of July 2023.

All details of the call can be found here and from the document hereunder.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.