Inizjamed Blue White@0.5x

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Davide Rondoni

Davide Rondoni

Kittieb Mistieden
Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta 2019

English version below.

Davide Rondoni
Davide Rondoni

Davide Rondoni twieled Forlì fl-1964, u ppubblika diversi kollezzjonijiet ta’ poeżija, La natura del bastardo (Mondadori 2016), Apocalisse amore (Mondadori 2008), Avrebbe amato chiunque (Guanda 2003), Compianto, vita (Marietti 2001), Il bar del tempo (Guanda 1999), Rimbambimenti (Raffaelli, 2010) u Si tira avanti solo con lo schianto (Whyfly, 2013). Dawn wassluh għal diversi premjijiet, kif ukoll ġew tradotti f’ħafna lingwi. Rondoni jikkollabora fi programmi televiżivi u radjufoniċi li fihom jiddiskuti l-poeżija (Rai, Sky, RtvSanMarino u tv2000). Huwa jaħdem fuq skripts, esebizzjonijiet u huwa editur ta’ diversi ġurnali. Huwa waqqaf u jidderieġi ċ-ċentru għall-poeżija kontemporanja fl-Università ta’ Bologna, u l-ġurnal clanDestino. L-aktar kollezzjonijiet riċenti ta’ esejs huma L’alladola e il fuoco, Le 50 poesie che mi hanno accesso la vita (La Nave de Teseo, 2017), Nell’arte viviendo prose e versi su arte e artisti (Marietti, 2012), Contro la letteratura (Bompiani, 2015), Il fuoco della poesia (Rizzoli 2008) u Non una vita soltanto (Marietti 2001). Huwa jidderieġi l-kollezzjonijiet ta’ poeżija għal Marietti u cartaCanta. Huwa kiteb kemm għal fini teatrali u mużikali, kif ukoll ittraduċa fost oħrajn xogħlijiet ta’ Baudelaire, Rimbaud u Péguy. Ħa sehem f’diversi festivals internazzjonali tal-poeżija. Rondini ppubblika wkoll xogħlijiet ta’ proża, E se brucia anche il cielo. Guerra e amore di Francesco Baracca (Frassinelli 2015), Gesù, un racconto sempre nuovo (Piemme 2013), I santi scemi (Guaraldi 2003) u Hermann (Rizzoli 2010). Ippubblika wkoll rumanz għall-adolexxenti Se tu fossi qui (San Paolo) li rebaħ il-premju Andersen tal-2016, i bambini nascono come le poesie (Rizzoli 2011) u l-kollezzjoni tal-poeżiji Le parole accese (Fabbri 2012). #FMLM2019


Davide Rondoni

Guest Author
Malta Mediterranean Literature Festival 2019

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta 2019

Davide Rondoni, Forlì 1964, published various collections of poetry, La natura del bastardo (Mondadori 2016), Apocalisse amore (Mondadori 2008), Avrebbe amato chiunque (Guanda 2003), Compianto, vita (Marietti 2001), Il bar del tempo (Guanda 1999), Rimbambimenti (Raffaelli 2010) and Si tira avanti solo con lo schianto (Whyfly 2013) which won him numerous prizes. He has been translated into many languages. Rondoni collaborates on TV and radio programmes addressing poetry (Rai, Sky, RtvSanMarino and tv2000), film scripts, exhibitions and as an editor in a number of journals. He set up and directs Il centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna (the centre for contemporary poetry at the University of Bologna) and the journal clanDestino. His recent collections of essays are L’allodola e il fuoco, Le 50 poesie che mi hanno acceso la vita (La nave di Teseo 2017), Nell’arte vivendo, prose e versi su arte e artisti (Marietti 2012), Contro la letteratura (Bompiani 2015), Il fuoco della poesia (Rizzoli 2008) and Non una vita soltanto (Marietti 2001). He directs the poetry collections for Marietti and cartaCanta. He has written for the theatre, music performances and translations of Baudelaire, Rimbaud, Péguy and others. He has taken part in many international poetry festivals. His prose publications consist of E se brucia anche il cielo. Guerra e amore di Francesco Baracca (Frassinelli 2015), Gesù, un racconto sempre nuovo (Piemme 2013), I santi scemi (Guaraldi 2003) and Hermann (Rizzoli 2010). For young people he has published the Andersen Prize winning novel for 2016 Se tu fossi qui (San Paolo), i bambini nascono come le poesie (Rizzoli 2011) and the poems Le parole accese (Fabbri 2012). #MMLF2019


Din is-sena l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta jirritorna fil-Forti Sant’Iermu, fejn fl-iljieli tat-22, 23 u 24 t’Awwissu se jlaqqgħakom mal-kittieba mistiedna bil-qari tax-xogħlijiet oriġinali tagħhom, kif ukoll permezz tal-intervisti. Se jkun hemm il-film tal-poeżija minn Malta, imsejjes fuq il-poeżija Natura Morta ta’ Joe Friggieri, kif ukoll films magħmulin lil hinn minn xtutna.

Il-festival hu ferm ikbar, però, minn dak li jseħħ matul dawk it-tlitt ijiem, u jiġbor fi ħdanu sensiela ta’ avvenimenti li jibdew fi ftit ġimgħat. Segwu dan is-sit u l-paġni tagħna fuq Facebook u Instagram għal iktar informazzjoni. #FMLM2019

This year’s Malta Mediterranean Literature Festival will be returning home to Fort St Elmo, Valletta, for the nights of 22, 23 and 24 August. The guest authors will be reading their original work, and you will get to know them better through the Q&As. The Poetry on Film series will be reprised with a short based on Joe Friggieri’s poem Natura Morta, which will also be joined by other films from abroad.

Whilst the culmination will be on those three days, the festival is actually so much than that. A series of events leading up to the festival, will be starting in a few weeks; stay tuned to this website, and follow us on Facebook and Instagram to keep up to date. #MMLF2019

2 Comments

  1. Pingback: Il-Programm tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta 2019 - INIZJAMED

  2. Pingback: The Full Programme for the Malta Mediterranean Literature Festival 2019 - INIZJAMED

Comments are closed.