Inizjamed Blue White@0.5x
Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Inizjamed / Ulysses’ Shelter / Lit Link 2022

Inizjamed / Ulysses’ Shelter / Lit Link 2022

Bħalissa, bejn is-7 u t-8 ta’ Lulju 2022, Claudia Gauci u Jean Paul Borg, tnejn mill-iktar membri attivi u anzjani fi ħdan Inizjamed, qegħdin f’Zagreb, fil-Kroazja, biex jiltaqgħu ma’ sħabna tal-proġett Ulysses’ Shelter: Literary Residency u tal-Literature Across Frontiers, waqt il-Lit link festival 2022.

Claudia Gauci and Jean Paul Borg, two of the more active and longer-standing members of Inizjamed, are currently in Zagreb, Croatia, for meetings with our colleagues from the Ulysses’ Shelter: Literary Residency project, and from Literature Across Frontiers, during the Lit link festival 2022.