Inizjamed Blue White@0.5x

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Elizabeth Grech

Elizabeth Grech

Kittieba Mistiedna
Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta 2019

English version below.

Elizabeth Grech. Photo by Virginia Monteforte.
Elizabeth Grech. (Virginia Monteforte.)

Elizabeth Grech hija traduttriċi tal-lingwa Franċiża għall-Ingliż.  Taħdem ma’ diversi xjentisti soċjali, għaqdiet non-governattivi, kif ukoll organizzazzjonijiet fil-qasam kulturali u artistiku.  Hija konsulenta ma’ CIHEAM (International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies), fejn tieħu ħsieb id-dokumenti u pubblikazzjonijiet bil-lingwa Ingliża.  Hija wkoll traduttriċi fil-qasam letterarju.  Traduċiet ħafna xogħlijiet ta’ artisti Maltin kontemporanji għall-Franċiż fosthom John Aquilina, Clare Azzopardi, Norbert Bugeja, Antoine Cassar u John Portelli.  Ħafna minn dawn it-traduzzjonijiet ġew ippubblikati f’kotba, antoloġiji ta’ poeżiji u ġurnali letterarji.  Għal dawn l-aħħar ħmistax-il sena kitbet ħafna poeżija bil-Malti imma huwa biss riċentament li tat id-dawl lil dawn ix-xogħlijiet, b’uħud minnhom jiġu ppubblikati f’antoloġiji. L-ewwel ġabra ta’ poeżiji tagħha dehret f’Jannar 2019 bit-titlu bejn baħar u baħar (Merlin Publishers). Iktar tard din is-sena, din l-istess ġabra se tiġi ppubblikata bit-Taljan  minn Capire Edizioni (Forlì, l-Italja). Elizabeth Grech qrat ix-xogħlijiet tagħha f’diversi festivals u avvenimenti letterarji, fosthom il-Festival Internazzjonali tal-Poeżija f’Sidi Bou Saïd, it-Tuneżija u l-Manifestazzjoni Internazzjonali Litterarja f’Tetova, il-Maċedonja. #FMLM2019


Elizabeth Grech

Guest Author
Malta Mediterranean Literature Festival 2019

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta 2019

Elizabeth Grech is a self-taught translator and works with various NGOs, cultural and artistic organisations, and is a freelance consultant with the CIHEAM (International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies). She is also a literary translator and translates several contemporary Maltese poets and writers including John Aquilina, Clare Azzopardi, Norbert Bugeja, Antoine Cassar, Adrian Grima and John Portelli into French. Many of her translations have been published in book form and in literary journals. Her own poetry has appeared in a number of collections and reviews in different languages (English, Italian, Romanian, Albanian and Greek), and her first poetry collection “bejn baħar u baħar” was published by Merlin Publishers (Malta) in February 2019. The Italian translation of this collection will soon be published by Capire Edizioni in Forlì (Italy). #MMLF2019


Din is-sena l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta jirritorna fil-Forti Sant’Iermu, fejn fl-iljieli tat-22, 23 u 24 t’Awwissu se jlaqqgħakom mal-kittieba mistiedna bil-qari tax-xogħlijiet oriġinali tagħhom, kif ukoll permezz tal-intervisti. Se jkun hemm il-film tal-poeżija minn Malta, imsejjes fuq il-poeżija Natura Morta ta’ Joe Friggieri, kif ukoll films magħmulin lil hinn minn xtutna.

Il-festival hu ferm ikbar, però, minn dak li jseħħ matul dawk it-tlitt ijiem, u jiġbor fi ħdanu sensiela ta’ avvenimenti li jibdew fi ftit ġimgħat. Segwu dan is-sit u l-paġni tagħna fuq Facebook u Instagram għal iktar informazzjoni. #FMLM2019

This year’s Malta Mediterranean Literature Festival will be returning home to Fort St Elmo, Valletta, for the nights of 22, 23 and 24 August. The guest authors will be reading their original work, and you will get to know them better through the Q&As. The Poetry on Film series will be reprised with a short based on Joe Friggieri’s poem Natura Morta, which will also be joined by other films from abroad.

Whilst the culmination will be on those three days, the festival is actually so much than that. A series of events leading up to the festival, will be starting in a few weeks; stay tuned to this website, and follow us on Facebook and Instagram to keep up to date. #MMLF2019

3 Comments

  1. Pingback: Il-Programm tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta 2019 - INIZJAMED

  2. Pingback: The Full Programme for the Malta Mediterranean Literature Festival 2019 - INIZJAMED

  3. Pingback: Il-Kittieba Mistiedna 2019 / Guest Authors 2019 - INIZJAMED

Comments are closed.