Inizjamed Blue White@0.5x

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb / Collaboration with the National Book Council

Kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb / Collaboration with the National Book Council

NBC Logo

Għas-17-il edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta, Inizjamed bi pjaċir qed tħabbar kollaborazzjoni ġdida, dik mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fil-passat ħdimna flimkien mill-qrib u din is-sena se nirrepetu din il-kollaborazzjoni b’mod uffiċjali. Il-prinċipji u interessi komuni ta’ bejnietna għandhom isostnu din il-kollaborazzjoni biex tikber b’mod organiku.

Inizjamed is pleased to announce that for the 17th edition of the Malta Mediterranean Literature Festival, we will be collaborating with the National Book Council. We have worked closely together before, and this year we will doing so again in an official manner. We share principles and interests, and we believe that this collaboration will grow organically.