Inizjamed Blue White@0.5x

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Sampurna Chattarji

Sampurna Chattarji

Kittieba Mistiedna
Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta 2019

English version below.

Sampurna Chattarji. Photo by Richard Hooton.
Sampurna Chattarji. (Richard Hooton.)

Sampurna Chattarji hija poeta, rumanziera u traduttriċi. Hi ppubblikat sittax-il ktieb fosthom żewġ novelli Rupture (2009) u Land of the Well (2012), it-tnejn li huma ta’ HarperCollins; kollezzjoni ta’ stejjer qosra fuq Bombay/Mumbai: Dirty Love (Penguin, 2013) u seba’ kotba tal-poeżija. L-iktar wieħed riċenti hu Space Gulliver: Chronicles of an Alien (HarperCollins, 2015), waqt li Elsewhere Where Else / Lle Arall Ble Arall (Poetrywala, January 2018) hu x-xogħol tagħha flimkien ma’ Eurig Salisbury. Min-naħa l-oħra Over & Under Ground in Mumbai & Paris (Context, Westland Publications, October 2018), hu kollaborazzjoni mal-poeta Karthika Naïr u l-artisti Joëlle Jolivet u Roshni Vyam. Hija edittjat Sweeping the Front Yard (SPARROW 2010) li hi antoloġija femminili ta’ poeżija u proża bl-Ingliż, Malayalam, Telugu u Urdu. Chattarji ttraduċiet Selected Poems ta’ Joy Goswami (Harper Perennial) u Wordygurdyboom! ta’ Sukumar Ray (Puffin Classic). Bħalissa hija l-edittriċi tal-poeżiji The Indian Quarterly. #FMLM2019


Sampurna Chattarji

Guest Author
Malta Mediterranean Literature Festival 2019

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta 2019

Sampurna Chattarji is a poet, novelist and translator.  Her sixteen books include two novels Rupture (2009) and Land of the Well (2012), both from HarperCollins; a short-story collection about Bombay/Mumbai, Dirty Love (Penguin, 2013); and seven poetry titles, the most recent being Space Gulliver: Chronicles of an Alien (HarperCollins, 2015); Elsewhere Where Else / Lle Arall Ble Arall (Poetrywala, January 2018), co-authored with Eurig Salisbury; and Over & Under Ground in Mumbai & Paris (Context, Westland Publications, October 2018), the result of a collaboration with poet Karthika Naïr, and artists Joëlle Jolivet and Roshni Vyam. She edited Sweeping the Front Yard (SPARROW 2010), an anthology of poetry and prose by women writing in English, Malayalam, Telugu and Urdu. Her translation of Joy Goswami’s Selected Poems is a Harper Perennial; and Wordygurdyboom! – her translation of Sukumar Ray – is a Puffin Classic. She is currently Poetry Editor of The Indian Quarterly. #MMLF2019


Din is-sena l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta jirritorna fil-Forti Sant’Iermu, fejn fl-iljieli tat-22, 23 u 24 t’Awwissu se jlaqqgħakom mal-kittieba mistiedna bil-qari tax-xogħlijiet oriġinali tagħhom, kif ukoll permezz tal-intervisti. Se jkun hemm il-film tal-poeżija minn Malta, imsejjes fuq il-poeżija Natura Morta ta’ Joe Friggieri, kif ukoll films magħmulin lil hinn minn xtutna.

Il-festival hu ferm ikbar, però, minn dak li jseħħ matul dawk it-tlitt ijiem, u jiġbor fi ħdanu sensiela ta’ avvenimenti li jibdew fi ftit ġimgħat. Segwu dan is-sit u l-paġni tagħna fuq Facebook u Instagram għal iktar informazzjoni. #FMLM2019

This year’s Malta Mediterranean Literature Festival will be returning home to Fort St Elmo, Valletta, for the nights of 22, 23 and 24 August. The guest authors will be reading their original work, and you will get to know them better through the Q&As. The Poetry on Film series will be reprised with a short based on Joe Friggieri’s poem Natura Morta, which will also be joined by other films from abroad.

Whilst the culmination will be on those three days, the festival is actually so much than that. A series of events leading up to the festival, will be starting in a few weeks; stay tuned to this website, and follow us on Facebook and Instagram to keep up to date. #MMLF2019

3 Comments

  1. Pingback: Il-Programm tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta 2019 - INIZJAMED

  2. Pingback: The Full Programme for the Malta Mediterranean Literature Festival 2019 - INIZJAMED

  3. Pingback: Il-Kittieba Mistiedna 2019 / Guest Authors 2019 - INIZJAMED

Comments are closed.