Inizjamed Blue White@0.5x

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Media 2017

Media 2017

TVM

http://www.tvm.com.mt/mt/news/il-poezija-mzewqa-mal-film-biex-l-espressjoni-letterarja-tinghata-aktar-hajja/

 


Writing can change the world. Clifford Jo Zahra interviews Jean Portante for VIDA.

 


 

Newsbook

https://www.youtube.com/attribution_link?a=NSX7VIoFkLg&u=%2Fplaylist%3Flist%3DPLgRxFnl4Iv9K9RT_kHwtUlOnwmjZyTtq6


 

TVM

 


ONE TV

 


NEWSBOOK | Intervista ma’ Leanne Ellul

https://vimeo.com/227408670

 

 


Immanuel Mifsud fir-Residenza San Vinċenz de Paul

fmlm-san-vincenz

Fl-okkażjoni tat-tnax-il edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta, Inizjamed bil-koperazzjoni tal-Active Ageing Unit ġewwa r-Residenza San Vinċenz de Paul, ħa torganizza qari bis-sehem tal-awtur magħruf Immanuel Mifsud ġewwa r-Residenza stess. L-attività “Fl-Isem tal-Missier” ser issir nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Lulju 2017 fil-5pm biswit it-Teatru ta’ San Vinċenz u ser tinkludi intervall qasir mużikali mill-vjolinista Doriana Vella. Tippreżenta Priscilla Cassar Wara jkun hemm ftit xorb u gallettini. Kulħadd huwa mistieden.

 

On the occasion of the XIIth edition of the Malta Mediterranean Literature Festival, Inizjamed in collaboration with the Active Ageing Unit at St. Vincent de Paul Residence, is organizing a reading with the reknowned author Immanuel Mifsud at the named Residence. The activity titled “Fl-Isem tal-Missier” (“In the Name of the Father”) will be held on Friday 28th July at 5pm next to the Theatre at St. Vincent De Paul. It will also include a short musical interval by Doriana Vella on violin followed by some refreshments at the end. Everyone is invited to attend.

 


Palk Ħieles fil-Qala, Għawdex

palk-hieles-il-qala.jpg

Nhar il-Ġimgħa, 14 ta’ Lulju, il-Palk Ħieles se jaqsam il-fliegu u jsorġi ġewwa Żeppi’s Pub, il-Qala, Għawdex. Għalhekk nistednukom biex bħas-soltu taqsmu magħna xi poeżija jew storja. Xi skeċċ żgħir u mużika oriġinali daqstant ieħor merħba bihom. Dak li ilu mħażżeż fuq karta wasallu l-waqt biex jixxerred. Taf tħoss qalbek tħabbat sitta sitta waqt li qed tagħmel dan, imma wara se tħossok aħjar. Il-lingwa tagħna hija t-traduzzjoni u għalhekk aktar kemm ikollna ilsna u djaletti aktar nieħdu pjaċir.

Dan il-Palk Ħieles se jagħti wkoll bidu għall-attivitajiet marbuta mal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta u għalhekk se jkollna żewġ mistiedna speċjali – Immanuel Mifsud u Mark Camilleri, li huma tnejn mill-erba’ awturi Maltin li se jkollna waqt il-festival ix-xahar id-dieħel.

Bħal dejjem id-dħul u l-parteċipazzjoni huma bla ħlas. Għal iktar informazzjoni iktbu lil inizjamedprojects@gmail.com. Koordinazzjoni ta’ Jean Paul Borg.

 

On Friday, 14 July, the Open Mic will be crossing the archipelago and will then anchor at Żeppi’s Pub, in Qala, Gozo. Therefore, as always, we invite you to share with us a poem or a story. A stand-up or a music performance are equally welcomed. It is now time for those line that had been scribbled on a notebook to be aired and shared. At first you might be gripped by excitement, but once it is over you will surely feel pleased. Our language is translation and thus the more languages and dialects we have, the better.

This Open Mic will also be springboard all activities related to the Malta Mediterranean Literature Festival, and on the night we will have two special guests – Immanuel Mifsud and Mark Camilleri, that will be performing at the Festival itself come August.

As always, entrance and participation are free. For more information email inizjamedprojects@gmail.com. Coordinated by Jean Paul Borg.

Read this interview by Miriam Calleja with Jean Paul Borg and Leanne Ellul of Inizjamed: Interview: All About ‘Palk Ħieles’