Inizjamed Blue White@0.5x

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Inizjamed

2013 edition

Verżjoni dettaljata bil-Malti aktar ‘l isfel

Thursday 29 | Friday 30 | Saturday 31 August 2013

Msida Bastion Historic Garden, FLORIANA. 8.00pm

pierreportelli.com
Logo by Pierre Portelli

The VIIIth edition of the Malta Mediterranean Literature Festival organized by Inizjamed will be held on Thursday, 29, Friday 30th and Saturday 31st August, at the Msida Bastion Historic Garden, in FLORIANA, with the participation of Angela Bonanno (Sicily), Tsead Bruinja (Netherlands), Maria Grech Ganado (Malta), Khaled Khalifa (Syria)Mazen Maarouf (Palestine), Nikola Madzirov (Macedonia, FYROM), Immanuel Mifsud (Malta), Denisa Mirena Pişcu (Romania), Monique Roffey (UK), Karl Schembri (Malta/Gaza), and Fahredin Shehu (Kosova).

Entrance to all events is free. Short films from Reel Festivals will be shown on every night and presented by Caldon Mercieca.

The writers will be in Malta throughout the last week of August to take part in the LAF Malta Literary Translation Workshop. They will be translating each other’s works into their languages, and reading some of these translations during the three nights of the festival.

This year’s festival will also feature an art installation by Pierre Portelli on the theme of fresh Water. Portelli is also the designer of the Festival’s logo and printed programme. This theme is also being discussed by Nathalie Grima and Virginia Monteforte with documentary photographs and interviews they are holding with stakeholders specifically for this edition of the Festival. Nathalie Grima and Virginia Monteforte have recently worked together on the project Din Mhix Tazza held in Bormla.

joe-debono
Joe Debono

Guitarist Jes Psaila, drummer Michael Galea, and vocalist and musician Justin Galea will be performing with Tsead Bruinja on Thursday and Friday, while the jazz duo of Joe Debono on piano (in picture) and Manuel Pulis on drums will be playing on Saturday night. 

This year’s festival will also see the launch of a new book in Maltese published by Inizjamed and edited by Clare Azzopardi and Albert Gatt, Klijenti Antipatiċi u Kapuċċini Kesħin. This is a collection of short stories by international writers who have taken part in the festival over the years. The works are by Ghazi Gheblawi (trans. Walid Nabhan and Clare Azzopardi), Polona Glavan (Karl Schembri), Kallia Papadaki (Clare Azzopardi), Valerio Cruciani (Clare Azzopardi), Valda Berzina Melgalve (Maria Grech Ganado), Mona El Shemy (Clare Azzopardi), Roman Simić (Immanuel Mifsud and Clare Azzopardi), Youssef Rakha (Nadia Mifsud and Pierre J. Mejlak), Tarek Eltayeb (Clare Azzopardi), and Jordi Puntí (Immanuel Mifsud). This book has been designed by artist Pierre Portelli.

Earlier this year, Inizjamed published a book of gay and lesbian poems and short stories by Slovenian writers Brane Mozetic and Suzana Tratnik translated into Maltese. The book, Għaraq Xort’Oħra, which was edited by Clare Azzopardi and Albert Gatt and designed by Marco Scerri, will also be on sale during this year’s festival.

The festival and literary translation workshop are part of the Literature Across Frontiers initiative, which has played a crucial role in the setting up and development of the annual workshop and festival which are now in their eight year.

LAF logo 2013

The 2013 edition of the Malta Mediterranean Literature Festival and LAF workshop are supported by Din l-Art Ħelwa, the British CouncilMiddlesea InsuranceSt James Cavalier Centre for Creativity, the European Commission Representation in Malta, Reel Festivals, and the Culture Programme Success Scheme run by the Cultural Contact Point of Malta.

ccp logo bold  blue small

din-l-art-helwa-373

british-council-logo

Middlesea MAPFRE logo cmyk

stjameslogo

rapprezentanza_mt

Reel-Festivals

For more information write to inizjamed@maltaforum.org.

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta

Il-Ħamis 29 | Il-Ġimgħa 30 | Is-Sibt 31 ta’ Awwissu 2013

Msida Bastion Historic Garden, IL-FURJANA – 8.00pm

It-tmien edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta organizzat minn Inizjamed se ssir nhar il-Ħamis 29, il-Ġimgħa 30 u s-Sibt 31 ta’ Awwissu 2013 fil-ġnien magħruf bħala Msida Bastion Historic Garden, il-FURJANA, bis-sehem ta’ Angela Bonanno (Sqallija), Tsead Bruinja (l-Olanda), Maria Grech Ganado (Malta), Khaled Khalifa (is-Sirja), Mazen Maarouf (il-Palestina/l-Iżlanda), Nikola Madzirov (il-Maċedonja, FYROM), Immanuel Mifsud (Malta), Denisa Mirena Pişcu (ir-Rumanija), Monique Roffey (Trindidad/ir-Renju Unit), Karl Schembri (Malta/Gaża), u Fahredin Shehu (Kosova).

Id-dħul għal dan il-festival huwa b’xejn. Fit-tliet lejliet se jintwerew films qosra minn Reel Festivals li se jiġu ppreżentati minn Caldon Mercieca.

L-awturi se jkunu Malta matul l-aħħar ġimgħa ta’ Awwissu biex jieħu sehem f’LAF Malta Literary Translation Workshop li fih se jittraduċu x-xogħlijiet letterarji ta’ xulxin. Uħud minn dawn it-traduzzjonijiet se jinqraw matul it-tlitt lejliet tal-Festival.

Ilma

Fl-edizzjoni ta’ din is-sena se jkun hemm installazzjoni artistika tal-artist magħruf Pierre Portelli fuq it-tema tal-ilma (ħelu), it-tema ta’ din l-edizzjoni. Barra minn hekk, qed jittieħdu ritratti u jsiru intervisti ma’ persuni f’Malta dwar l-ilma ħelu, fosthom ma’ bdiewa, minn Nathalie Grima u Virginia Monteforte li diġà ħadmu flimkien fuq il-proġett Din Mhix Tazza li sar f’Bormla.

jes-psaila_BY_Sebastian Kittel
Jes Psaila

Mużika

Il-kitarrist Jes Psaila (fir-ritratt), id-drummer Michael Galea, u l-kantant u mużiċista Justin Galea u l-poeta Tsead Bruinja se jdoqqu flimkien il-Ħamis u l-Ġimgħa waqt li s-Sibt se jdoqq id-duo ta’ mużika jazz magħmul minn Joe Debono fuq il-pjanu u Manuel Pulis fuq id-drums.

Kotba

Fil-festival ta’ din is-sena se jitnieda l-ktieb Klijenti Antipatiċi u Kapuċċini Kesħin, ġabra ta’ novelli minn awturi internazzjonali tradotti għall-Malti minn kittieba ewlenin u miġburin minn Clare Azzopardi u Albert Gatt, b’disinn tal-artist Pierre Portelli. L-awturi ta’ dawn ir-rakkonti kollha ħadu sehem f’edizzjoni jew oħra ta’ dan il-festival. F’dan is-sens, dan il-ktieb huwa ċelebrazzjoni tal-kittieba, tal-kitbiet tagħhom u t-traduzzjonijiet letterarji li jsiru matul il-Festival. In-novelli huma ta’ Ghazi Gheblawi trad. (Walid Nabhan u Clare Azzopardi), Polona Glavan (Karl Schembri), Kallia Papadaki (Clare Azzopardi), Valerio Cruciani (Clare Azzopardi), Valda Berzina Melgalve (Maria Grech Ganado), Mona El Shemy (Clare Azzopardi), Roman Simić (Immanuel Mifsud u Clare Azzopardi), Youssef Rakha (Nadia Mifsud u Pierre J. Mejlak), Tarek Eltayeb (Clare Azzopardi), u Jordi Puntí (Immanuel Mifsud).

Iktar kmieni fl-2013, Inizjamed ippubblikat ukoll Għaraq Xort’Oħra, ġabra ta’ poeżiji gay ta’ Brane Mozetic u novelli lesbjani ta’ Suzana Tratnik maqlubin għall-Malti minn awturi ewlenin. Il-ktieb ġie editjat minn Clare Azzopardi u Albert Gatt u ddisinjat mill-artist u disinjatur Marco Scerri.

Il-festival u l-laboratorju ta’ traduzzjoni letterarja huma parti mill-inizjattiva ta’ Literature Across Frontiers, li kellha sehem ewlieni fit-twelid u l-iżvilupp ta’ dan il-laboratorju u festival annwali li issa ilhom isiru tmien snin.

Films

Fil-festival se jintwerew tliet films b’direzzjoni ta’ Roxana Vilk li se jintroduċihom Caldon Mercieca (https://vimeo.com/album/2449178):
A Palestinian Poet in Beirut
The Confession
Road to Damascus

L-ewwel wieħed, A Palestinian Poet in Beirut, huwa vjaġġ fil-memorja tal-poeta Palestinjan imwieled u mrobbi l-Libanu Mazen Maarouf, li se jaqra l-Ġimgħa. Fih narrattiva ċara li tista’ tiftiehem tajjeb ħafna minn udjenza żagħżugħa li għadha ma tbegħditx wisq mit-tfulija. Juri ambjent urban qawwi fih, inklużi spazji intimi u l-fdalijiet abbandunati ta’ dawn l-istess spazji. Però jasal ukoll biex jiftaħ il-perspettiva lejn pajsaġġ iktar miftuħ, inqas ingumbrat bit-toqol tal-memorji, b’mod partikolari fil-ftuħ lejn il-baħar minn xifer l-irdum. Il-poeżija tasal biex tiftaħ kemm il-bibien ġewwinija kif ukoll dawk li jagħtu għall-beraħ, mingħajr ma taħrab mill-perikli li hemm fit-tnejn.

It-tieni wieħed, The Confession, huwa wkoll vjaġġ fil-memorja, iktar kontemplattiv minn ta’ qablu. Fih il-poeta jipprova jiffaċċja l-kwistjonijiet il-kbar tal-ħajja (il-gwerra, il-mewt, il-ġustizzja) billi jikteb dwar l-azzjonijiet kwotidjani u komuni. Fih riflessjonijiet minn min għex ħajja twila (itwal minn dik tal-poeta fl-ewwel film) u b’dan il-mod joħloq bilanċ u kontrapiż poetiku bejn dak muri fl-ewwel film u dak ippreżentat fit-tieni wieħed. Kemm fil-bidu kif ukoll lejn It-tmiem tat-tieni film hemm referenza filmika għall-baħar u referenza poetika għall-ilma, ix-xita, il-mewġ, u dan huwa punt komuni bejn iż-żewġ films.

It-tielet film, Road to Damascus, li se jintwera s-Sibt, qiegħed ‘il barra mid-dinamika lineari jew ċiklika tal-ħajja (tfulija, maturità, mewt), u jidħol fil-pajsaġġ subkonxju tal-ħolm filwaqt li viżwalment idur madwar il-kunċett tal-vjaġġ sotterranju lejn destinazzjoni li ma tidher qatt u li ma tagħti ebda ħjiel jekk hux qed toqrob jew titbiegħed. Huwa l-iktar film impenjattiv, kemm fil-kunċett ippreżentat, kemm fir-rabta tiegħu mar-realtà politika u soċjali (b’poeta Sirjan li jitkellem dwar il-ħolm tiegħu u juri l-klawstrofobija tal-ħolma kerha li wieħed ma jistax jaħrab minnha u li tieħu post ir-realtà, anki jekk jagħraf li r-realtà tista’ tkun kiefra iktar mill-eqqel ħolma), kif ukoll fil-ħoss, il-vuċi li tintuża (pajsaġġ mużikali elettroniku irqiq li fuqu jinstema’ leħen li forsi qed ikellem lil xi ħadd, imma forsi huma biss il-ħsibijiet ta’ xi ħadd li minħabba l-fekwenza għolja u msoffija minn interferenzi esterni li jilħaq il-film, isiru jinstemgħu).

Ħajr

L-edizzjoni tal-2013 tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta u l-laboratorju tat-traduzzjoni qed jittellgħu minn Inizjamed bl-għajnuna ta’ Din l-Art Ħelwa, il-British CouncilMiddlesea InsuranceĊentru tal-Kreattività tal-Kavallier ta’ San Ġakbu, ir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’MaltaReel Festivals, u l-Culture Programme Success Scheme mmexxi mill-Cultural Contact Point ta’ Malta.