Inizjamed Blue White@0.5x

Inizjamed

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta Malta / Malta Mediterranean Literature Festival
Inizjamed

СОЛІДАРНІСТЬ БЕЗ МЕЖ / Open Solidarity – 15 July 2022

 У п’ятницю, 15 липня, Inizjamed і PEN (Мальта) зустрінуться у Поштового музею Мальти у Валлетті. PEN (Мальта) розпочне вечір своїми щорічними загальними зборами о 19:00. / Nhar il-Ġimgħa, 15 ta’ Lulju, Inizjamed u PEN (Malta) se jingħaqdu għal lejla fuq il-bejt tal-Mużew tal-Posta, il-Belt, flimkien mal-komunità Ukrena. / On Friday 15 July, Inizjamed and PEN (Malta) will be joining ranks for an evening at the Malta Postal Museum, in Valletta., with the Ukrainian community.

Inizjamed / Ulysses’ Shelter / Lit Link 2022

Claudia Gauci u Jean Paul Borg qegħdin f’Zagreb, fil-Kroazja, biex jiltaqgħu ma’ sħabna tal-proġett Ulysses’ Shelter: Literary Residency u tal-Literature Across Frontiers, waqt il-Lit link festival 2022. / Claudia Gauci and Jean Paul Borg are currently in Zagreb, Croatia, for meetings with our colleagues from the Ulysses’ Shelter: Literary Residency project, and from Literature Across Frontiers, during the Lit link festival 2022.

Taħt Qamar Kwinta / Under a Full Moon – 1 ta’ Lulju 2022

Nhar il-Ġimgħa, l-1 ta’ Lulju, wara li tinżel ix-xemx, tittaffa l-għomma u jibda jibbrilla ftit il-qamar, il-Kunsill Lokali ta’ San Lawrenz u Inizjamed se jtellgħu flimkien il-lejla Taħt Qamar Kwinta, b’Trevor Żahra, Noah Fabri u Elena Cardona. / On Friday, 1 July, shortly after sunset, and when the gentler light of the moon takes over from that of the sun, the San Lawrenz Local Council and Inizjamed will be come together for the event, Under a Full Moon. With Trevor Żahra, Noah Fabri and Elena Cardona.

Palk Ħieles / Open Mic ma’ Murad Shubert – 22 ta’ Ġunju 2022

Inizjamed tistedinkom għal edizzjoni oħra ta’ Palk Ħieles. Il-mistieden speċjali se jkun Murad Shubert li wara ħafna snin ta’ kitba ħareġ il-ġabra poetika tiegħu — Imbagħad il-Qiegħ. / Inizjamed invites you for our next Open Mic, with special guest Murad Shubert who, after many years of writing, has just published his first poetry collection.

Medinea f’Għawdex u poeżija

Matul ix-xahar ta’ Marzu, Inizjamed ikkollaborat ma’ ARC Research & Consultancy, u nnominat erba’ awturi għar-residenza organizzata minn Medinea, organizzazzjoni li toffri pjattaforma lil mużiċisti EwroMediterranji f’kuntest interkulturali. Matul ir-residenza li nżammet fl-Għarb, l-erba’ awturi ltaqgħu mal-mużiċisti u kitbu poeżija mnebbħa mill-ħsejjes tagħhom. Ix-xogħol tal-erba’ awturi, Keith Borg, Klara Vassallo, Gabriel Lia u Elena Cardona nqara minnhom stess qabel il-kunċert Medinea Session Gozo.

Qari ta’ Kitbiet Mediterranji waqt Medinea Session Gozo – 31 ta’ Marzu 2022

Erba’ kittieba Maltin u Għawdxin (Elena Cardona, Gabriel Lia, Keith Borg u Klara Vassallo) se jaqraw xogħlijiet li kitbu wara li ħadmu ma’ grupp ta’ mużiċisti minn madwar il-Mediterran. / Four writers from Malta and Gozo will be reading works written after a workshop with Mediterranean musicians.

Inizjamed tiffirma konvenzjoni favur il-paċi fil-Mediterran

Inizjamed ingħaqdet mal-familja dejjem tikber ta’ awtoritajiet muniċipali u organizzazzjonijijet mis-soċjetà ċivili f’appoġġ għal konvenzjoni favur il-paċi fil-Mediterran. / Inizjamed joined the growing family of municipal authorities and civil society organisations, in support of a convention for peace in the Mediterranean.